Filozofia Kaizen postrzega optymalizację procesów jako wdrażanie małych, ale cyklicznych zmian. Kurs opisuje sposób budowania strategii optymalizacji oraz metody angażowania wszystkich pracowników w ciągłe doskonalenie. Jednym z głównych elementów szkolenia jest sposób organizowania warsztatów Kaizen. Zostaniesz dokładnie poprowadzony od fazy inicjacji, przez przygotowanie, aż do realizacji i kontynuacji wynikających z niego działań. Główna korzyścią z zastosowania Kaizen w firmie jest czynny udział pracowników w procesie optymalizacji.


forma kursu: lektor