Celem kursu jest zapoznanie się z wyrażeniami i słownictwem angielskim dotyczącym aspektów technicznych w różnych branżach.