Zarządzanie strategiczne, tak jak każde podejście powiązane z naukowym sposobem zarządzania, opiera się na cyklu PDCA. Pierwszym jej elementem jest analiza stanu obecnego poprzez stosowanie odpowiednich metod, pozwalających spojrzeć na rzeczywistość z odpowiedniej perspektywy w kontekście makro, jak i mikro otoczenia.


Forma kursu:  lektor