W każdej firmie występują problemy. Brak świadomości o ich istnieniu jest największą przeszkodą w ciągłym doskonaleniu. Nauka identyfikacji i analizy problemów jest pierwszym krokiem do ich eliminacji.

Kurs Koło Jakości przedstawia metodyczne podejście do analizy i rozwiązywania problemów za pomocą różnych metod i narzędzi. Pokazuje, czym są problemy, jak je wychwytywać, a następnie skupienia się na ich przyczynach źródłowych i zapobieganiu ponownym wystąpieniom. Rezultatem tego podejścia jest zmiana paradygmatu postrzegania problemów.

Forma kursu: prezentacja