Kurs Logistyka Lean przedstawia całościowe podejście do przepływu surowców, materiałów i wyrobów gotowych w przedsiębiorstwie, uwzględniając procesy planowania, realizowania i kontrolowania.

Rozszerzenie działań logistycznych poza produkcję przyczynia się do zwiększenia sprawności i efektywności pracy, tworząc możliwość sterowania całym przedsiębiorstwem zgodnie z zasadami Lean Management.
Kurs wskazuje na wszystkie elementy przepływu: produkcji (projektowanie linii, layout, standaryzacja), logistyki wewnętrznej (supermarkety, mizumashi, ciągnienie, poziomowanie produkcji) oraz logistyki zewnętrznej (magazynowanie, mleczarz, dostawy).