5S to narzędzie służące do efektywnego zorganizowania miejsca pracy.
Kurs 5S przeprowadzi Cię przez wszystkie kroki narzędzia (Selekcja, Systematyka, Sprzątanie, Standaryzacja, Samodyscyplina), przedstawiając ciekawe przykłady z różnych środowisk i branż.

Maksymalne efekty są możliwe do osiągnięcia tylko dzięki podejściu systemowemu. Bardzo istotnym jest więc ciągła optymalizacja stanu obecnego i utrzymanie wprowadzonych zmian. Bez wątpienia pomocne w tym okażą się przykłady zastosowania narzędzia, a także gotowe do wykorzystania pliki.