Z kursu dowiesz się czym jest wartość z punktu widzenia klienta oraz jak rozpoznawać oraz eliminować straty w procesie zarówno produkcyjnym jak i usługowym. Dowiesz się czym charakteryzuje się poszczególne 7 typów. marnotrawstwa. Poznasz zasady tworzenia mapy strumienia wartości w oparciu o ogólnie przyjęte zasady. Kurs pomoże Ci dostrzec korzyści płynące z takiego rozwiązania oraz przeprowadzi Cię przez kolejne kroki tworzenia mapy stanu obecnego i przyszłego. Kurs jest również poszerzony o moduł poświęcony modelowi mix, stosowanemu dla dzielonych zasobów. Największą wartością kursu jest natomiast duża liczba praktycznych przykładów czy gotowych map.