Kryzysy istniały i będą zawsze się pojawiać. Kryzys COVID-19 pokazał  w jak niepewnych czasach funkcjonuje środowisko biznesowe i ujawnił  wszystkie  słabe strony braku minimalnego przygotowania do takich sytuacji. Kurs – kompendium wiedzy o zarządzaniu kryzysowym daje wiedzę na temat głównych rodzajów kryzysów oraz sposobów zarządzania kryzysem. Jak  firma powinna się przygotować do potencjalnej sytuacji kryzysowej? Jak powinien wyglądać zespól kryzysowy? Jakie można zastosować narzędzia oceny potencjalnych sytuacji kryzysowych żeby być „krok do przodu”?  W kryzysie trzeba „ działać szybko, precyzyjnie i podejmować właściwe decyzje”. W ramach tego kursu poznacie państwo także narzędzia zarządzania oraz  podstawy komunikacji kryzysowej , która jest kluczowa , zwłaszcza w kryzysach wizerunkowych lub związanych z social mediami.