Audyt warstwowy procesu umożliwia działania, dzięki którym jakość staje się rzeczywistością.

Audyt warstwowy procesu jest narzędziem zarządzania stosowanym do weryfikacji, czy praca jest wykonywana zgodnie z ustalonymi standardami, do podkreślenia znaczenia zdefiniowanych standardów oraz do określenia możliwości ciągłego doskonalenia.

LPA jest przeprowadzane w miejscu, w którym wykonywany jest proces, co ułatwia również bieżącą dwukierunkową komunikację między zarządem a pracownikami realizującymi proces. Te interakcje wzmacniają zaufanie i pokazują,
że praca jest wykonywana prawidłowo.