Norma ISO 19011 ma zastosowanie do wszystkich organizacji, w których istnieje konieczność przeprowadzenia audytów wewnętrznych lub zewnętrznych systemu zarządzania jakością lub zarządzania programem audytów. Wytyczne dotyczące audytowania systemów zarządzania, łącznie z zasadami  audytowania, prowadzeniem audytów systemu zarządzania jak również wytyczne dotyczące oceny kompetencji zespołu zaangażowanego w proces audytowania to kompendium wiedzy dla każdego audytora.