Podczas kursu nauczysz się narzędzi z nurtu poznawczo-behawioralnego, które pomagają kształtować postawy Twoich pracowników, wpływać na ich codzienne nawyki, budować nowe kompetencje.Całe szkolenie posiada formę wykładu,praktycznych przykładów oraz pytań systematyzujących zdobytą wiedzę. Naukę zaczniemy od podstawowych czynników stojących za niepowodzeniem w procesie wdrażania zmian. Dowiesz się jak niwelować opór przed tym co „nowe”, otwierać swoich podwładnych na nową rzeczywistość,kreować warunki, w których zachodzi szybsza adaptacja. Zapoznasz się z pojęciem „wyzwalaczy” oraz metodami jak ich używać w pracy ze swoimi ludźmi. Poznasz przebadane metody warunkowania prostego oraz instrumentalnego,sprawdzone sposoby, jak wykorzystywać tą wiedzę w procesach zmiany, oddziałując na podległą kadrę. Uświadomisz sobie jak ważna jest obserwacja ludzi w ich naturalnym środowisku oraz udzielanie tzw. „wzmocnień”,po których utrwalane zostają konkretne zachowania, przydatne z perspektywy celów jakie stawiasz przed pracownikiem. Nauczysz się w końcu jak przechodząc od prostych zachowań, budować złożone, wielowymiarowe ciągi nawyków,poprawiające produktywność podejmowanych działań oraz wydajność na danym stanowisku.