Audytorzy muszą rozumieć, że audytowanie systemów zarządzania jest audytowaniem procesów organizacji i ich wzajemnych zależności w odniesieniu do jednej lub więcej norm systemu zarządzania. Automotive Process Approach (APA), czyli Motoryzacyjne Podejście Procesowe wprost pokazuje, że spójne i przewidywane wyniki  są osiągane skuteczniej i efektywniej kiedy działania są rozumienie i zarządzane  jako procesy funkcjonujące jako spójny system.