Skrócenie czasu przezbrojenia to kluczowy element prowadzący do wyszczuplenia procesów w firmie.

Zbyt długi czas poświęcony na wymianę oprzyrządowania skutkuje wzrostem wielkości partii produkcyjnych prowadzącym do zwiększenia czas realizacji zleceń. To jedne z podstawowych problemów, które blokują dalszy rozwój organizacji.

Kurs przedstawia kolejne standardowe kroki wdrażania SMED, przedstawiając przykłady konkretnych rozwiązań.

Skracając czas przezbrojenia, uzyskasz efekty zgodne z Twoją strategią rozwoju, produkując więcej i szybciej, angażując mniejszy kapitał.

forma kursu: prezentacja + lektor