VSM to podstawowe narzędzie służące do zobrazowania, a co za tym idzie do zrozumienia sposobu wytwarzania wartości dostarczanej klientowi. 

Kurs w klarowny sposób przedstawi Ci definicję procesu, strumienia oraz wartości. Poznasz zasady i kolejne kroki w tworzeniu mapy zarówno stanu obecnego, jak i stanu przyszłego, będącego podstawą do działań optymalizacyjnych, które niewątpliwie pozwolą Ci na minimalizację czasu realizacji oraz zmniejszenie zapasów. Te czynności mogą natomiast bezpośrednio przełożyć się na płynność finansową firmy, w której pracujesz.