Jeśli chcesz poznać, jak podchodzić do firmy pod kątem procesowym, jakie kroki przejść, aby efektywnie optymalizować cały system oraz poszczególne składowe, redukować odchylenia od standardów, ten kurs jest dla Ciebie!

W przejrzysty sposób przeprowadzimy Cię przez całą metodologię Six Sigma, pokaże na czym ona się opiera oraz jakie działania obejmuje. Dzięki krokom DMAIC poznasz naukowy sposób na dokonywanie zmian, łącznie z zastosowaniem narzędzi i metod w każdy etapie. Poprzez efektywne zbieranie danych i odpowiednią ich analizę, na bazie rozkładu normalnego będziesz umiał poznać dogłębnie każdy proces.