Kurs ma na celu przedstawienie trendu rozwoju Utrzymania Ruchu oraz wzrostu znaczenia stanowiska Kierownika Utrzymania Ruchu w perspektywie ostatnich lat. Materiał przedstawia zarówno wymagania względem tej funkcji, jak i wartościowe techniki oraz metody, które pozwolą na prawidłową organizację pracy Działu Utrzymania Ruchu. Oprócz omówienia standardowych obowiązków Kierownika UR, poruszona została szczegółowo metoda Total Productive Maintenance oraz pozostałe elementy koncepcji Lean Manufacturing, które będą stanowić inspirację do usprawniania dotychczasowych działań. Kurs w przejrzysty sposób pokazuje, jak prawidłowo zarządzać utrzymaniem parku maszynowego, rozwiązywać problemy, a także dążyć do rozwoju przedsiębiorstwa poprzez skupienie się na predykcji i doskonaleniu technologii.

Kurs ma na celu przedstawienie zarysu stanowiska Kierownika Produkcji. Materiał przedstawia zarówno wymagania względem tej funkcji, jak i wartościowe techniki oraz metody, które pozwolą na sprawne zarządzanie produkcją. Oprócz omówienia standardowych obowiązków Kierownika Produkcji, została poruszona wnikliwe metodyka Lean Manufacturing, która powinna przyświecać każdej osobie w tym zawodzie. Kurs w przejrzysty sposób pokazuje, jak prawidłowo zorganizować produkcję, rozwiązywać problemy, a także dążyć w kierunku rozwoju przedsiębiorstwa.