Kurs Kierownik Jakości przedstawia uniwersalny i ustandaryzowany zarys stanowiska pracy. Dowiesz się o tym jak kluczowe jest stosowanie instrumentów systemu zarządzania jakością, a także pozostałych narzędzi i technik usprawniania procesów oraz rozwiązywania problemów. Kurs w przejrzysty sposób ukazuje jak zapewniać i utrzymywać jakość realizowanej produkcji poczynając od podstawowych zadań (codzienne kontrole, szkolenia), aż po bardziej złożone inicjatywy (asaichi, gemba walk, zarządzanie KPI).

Forma kursu: lektor

Kurs Kierownik Jakości przedstawia uniwersalny i ustandaryzowany zarys stanowiska pracy. Dowiesz się o tym jak kluczowe jest stosowanie instrumentów systemu zarządzania jakością, a także pozostałych narzędzi i technik usprawniania procesów oraz rozwiązywania problemów. Kurs w przejrzysty sposób ukazuje jak zapewniać i utrzymywać jakość realizowanej produkcji poczynając od podstawowych zadań (codzienne kontrole, szkolenia), aż po bardziej złożone inicjatywy (asaichi, gemba walk, zarządzanie KPI).

Forma kursu: prezentacja

Kurs ma na celu przedstawienie zarysu stanowiska Kierownika Produkcji. Materiał przedstawia zarówno wymagania względem tej funkcji, jak i wartościowe techniki oraz metody, które pozwolą na sprawne zarządzanie produkcją. Oprócz omówienia standardowych obowiązków Kierownika Produkcji, została poruszona wnikliwe metodyka Lean Manufacturing, która powinna przyświecać każdej osobie w tym zawodzie. Kurs w przejrzysty sposób pokazuje, jak prawidłowo zorganizować produkcję, rozwiązywać problemy, a także dążyć w kierunku rozwoju przedsiębiorstwa.

Kurs ma na celu przedstawienie zarysu stanowiska Kierownika Produkcji. Materiał przedstawia zarówno wymagania względem tej funkcji, jak i wartościowe techniki oraz metody, które pozwolą na sprawne zarządzanie produkcją. Oprócz omówienia standardowych obowiązków Kierownika Produkcji, została poruszona wnikliwe metodyka Lean Manufacturing, która powinna przyświecać każdej osobie w tym zawodzie. Kurs w przejrzysty sposób pokazuje, jak prawidłowo zorganizować produkcję, rozwiązywać problemy, a także dążyć w kierunku rozwoju przedsiębiorstwa.

Przedsprzedaż trwająca do premiery kursu w dniu: 27.05.2021

Kurs przedstawia ustandaryzowany zarys stanowiska pracy dla rozpoczynającego karierę Inżyniera Jakości. Uwzględniając różnorodność oczekiwań pracodawców łączy ze sobą kompleksowo perspektywy jakości. Wprowadza wstępnie zagadnienia wdrażania i zatwierdzania wyrobów (PPAP) oraz zaawansowanego planowania jakości wyrobu (APQP), wskazując ogólne podejście do zapewnienia jakości. Dowiesz się jak kluczowe jest stosowanie instrumentów SZJ, z naciskiem na praktyczne rozpracowanie podstawowych narzędzi. Szkolenie dopełniają aspekty rozwiązywania problemów, a także wartość Lean.


Przedsprzedaż trwająca do premiery kursu w dniu: 27.05.2021

Kurs przedstawia ustandaryzowany zarys stanowiska pracy. Uwzględniając różnorodność oczekiwań pracodawców łączy ze sobą kompleksowo perspektywy jakości. Program nie skupia się jedynie na wdrażaniu i zatwierdzaniu wyrobów (PPAP) oraz zaawansowanym planowaniu jakości wyrobu (APQP), ukazując ogólne podejście do jej zapewnienia. Dowiesz się jak kluczowe jest stosowanie instrumentów SZJ, z naciskiem na praktyczne rozpracowanie narzędzi. Szkolenie dopełniają aspekty rozwiązywania problemów, a także takie zagadnienia jak Six Sigma, SPC, wartość Lean i kształcenie kompetencji miękkich.


Kurs Kierownik Jakości przedstawia uniwersalny i ustandaryzowany zarys stanowiska pracy. Dowiesz się o tym jak kluczowe jest stosowanie instrumentów systemu zarządzania jakością, a także pozostałych narzędzi i technik usprawniania procesów oraz rozwiązywania problemów. Kurs w przejrzysty sposób ukazuje jak zapewniać i utrzymywać jakość realizowanej produkcji poczynając od podstawowych zadań (codzienne kontrole, szkolenia), aż po bardziej złożone inicjatywy (asaichi, gemba walk, zarządzanie KPI).

Forma kursu: prezentacja + lektor

Kurs ma na celu przedstawienie trendu rozwoju Utrzymania Ruchu oraz wzrostu znaczenia stanowiska Kierownika Utrzymania Ruchu w perspektywie ostatnich lat. Materiał przedstawia zarówno wymagania względem tej funkcji, jak i wartościowe techniki oraz metody, które pozwolą na prawidłową organizację pracy Działu Utrzymania Ruchu. Oprócz omówienia standardowych obowiązków Kierownika UR, poruszona została szczegółowo metoda Total Productive Maintenance oraz pozostałe elementy koncepcji Lean Manufacturing, które będą stanowić inspirację do usprawniania dotychczasowych działań. Kurs w przejrzysty sposób pokazuje, jak prawidłowo zarządzać utrzymaniem parku maszynowego, rozwiązywać problemy, a także dążyć do rozwoju przedsiębiorstwa poprzez skupienie się na predykcji i doskonaleniu technologii.

Kurs ma na celu przedstawienie zarysu stanowiska Kierownika Produkcji. Materiał przedstawia zarówno wymagania względem tej funkcji, jak i wartościowe techniki oraz metody, które pozwolą na sprawne zarządzanie produkcją. Oprócz omówienia standardowych obowiązków Kierownika Produkcji, została poruszona wnikliwe metodyka Lean Manufacturing, która powinna przyświecać każdej osobie w tym zawodzie. Kurs w przejrzysty sposób pokazuje, jak prawidłowo zorganizować produkcję, rozwiązywać problemy, a także dążyć w kierunku rozwoju przedsiębiorstwa.