Kurs ISO 27001 pozwoli na skuteczne wdrożenie i funkcjonowanie SZBI w organizacji, co bezpośrednio przełoży zwiększenie poziomy bezpieczeństwa cennych i wrażliwych informacji.

Nieodpowiednia lub niewystarczająca do istniejącego ryzyka ochrona cennych dla organizacji informacji może powodować poważne konsekwencje zarówno finansowe, operacyjne, jak i prawne. ISO/IEC 27001 to międzynarodowa norma standaryzująca systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji. Kurs ten w przystępny sposób przedstawia strukturę normy i tematykę, której dotyczy. Zadania umieszczone na końcu każdego z modłów pomogą Ci w przyswojeniu i zapamiętaniu nowo poznanych informacji. Pozytywne ukończenie końcowego egzaminu spowoduje uzyskanie przez kursanta certyfikatu bez wychodzenia z domu. Będzie on potwierdzeniem wiedzy kursanta z zakresu bezpieczeństwa informacyjnego.

Jako Pełnomocnik ds. Jakości wciąż wiele zadań musisz wykonywać ręcznie? Praca z dokumentami oraz monitorowanie zadań zabierają dużo czasu? Brakuje Ci narzędzi umożliwiających przeglądanie archiwalnych wersji procedur? Chcesz wyeliminować ryzyka niezgodności i przygotować się do audytów? Zastanawiasz się jak rozszerzyć korzyści z wdrożenia ISO na całą organizację?

Szkolenie auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg normy PN-ISO 45001:2018 przeznaczone jest dla osób, które chciałyby nabyć wiedzę w tym zakresie.

Szkolenie obejmuje nie tylko tematykę związaną z auditami, ale również pozostałe wymagania normy wraz z przykładami praktycznych rozwiązań.

Odpowiednia konstrukcja gwarantuje skuteczną realizację programu bez wychodzenia z domu.

Potwierdzeniem ukończenia szkolenia i uzyskanych kwalifikacji jest certyfikat auditora wewnętrznego.


Zostań audytorem wewnętrznym Systemu Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2015 korzystając ze szkolenia online.

ISO 9001 to międzynarodowa norma, która określa wymagania systemu zarządzania jakością w firmie konieczne do spełnienia. Kurs w zrozumiały sposób przeprowadzi Cię przez wszystkie punkty normy i pozwoli zwrócić uwagę na najważniejsze aspekty. A umieszczone w szkoleniu zadania pomogą Ci szybko zapamiętać nowe informacje.

Pozytywne ukończenie końcowego testu pozwoli Ci uzyskać certyfikat audytora wewnętrznego bez wychodzenia z domu.