Jako Pełnomocnik ds. Jakości wciąż wiele zadań musisz wykonywać ręcznie? Praca z dokumentami oraz monitorowanie zadań zabierają dużo czasu? Brakuje Ci narzędzi umożliwiających przeglądanie archiwalnych wersji procedur? Chcesz wyeliminować ryzyka niezgodności i przygotować się do audytów? Zastanawiasz się jak rozszerzyć korzyści z wdrożenia ISO na całą organizację?

Szkolenie auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg normy PN-ISO 45001:2018 przeznaczone jest dla osób, które chciałyby nabyć wiedzę w tym zakresie.

Szkolenie obejmuje nie tylko tematykę związaną z auditami, ale również pozostałe wymagania normy wraz z przykładami praktycznych rozwiązań.

Odpowiednia konstrukcja gwarantuje skuteczną realizację programu bez wychodzenia z domu.

Potwierdzeniem ukończenia szkolenia i uzyskanych kwalifikacji jest certyfikat auditora wewnętrznego.


Zostań audytorem wewnętrznym Systemu Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2015 korzystając ze szkolenia online.

ISO 9001 to międzynarodowa norma, która określa wymagania systemu zarządzania jakością w firmie konieczne do spełnienia. Kurs w zrozumiały sposób przeprowadzi Cię przez wszystkie punkty normy i pozwoli zwrócić uwagę na najważniejsze aspekty. A umieszczone w szkoleniu zadania pomogą Ci szybko zapamiętać nowe informacje.

Pozytywne ukończenie końcowego testu pozwoli Ci uzyskać certyfikat audytora wewnętrznego bez wychodzenia z domu.