Kurs ISO 27001 pozwoli na skuteczne wdrożenie i funkcjonowanie SZBI w organizacji, co bezpośrednio przełoży zwiększenie poziomy bezpieczeństwa cennych i wrażliwych informacji.

Nieodpowiednia lub niewystarczająca do istniejącego ryzyka ochrona cennych dla organizacji informacji może powodować poważne konsekwencje zarówno finansowe, operacyjne, jak i prawne. ISO/IEC 27001 to międzynarodowa norma standaryzująca systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji. Kurs ten w przystępny sposób przedstawia strukturę normy i tematykę, której dotyczy. Zadania umieszczone na końcu każdego z modłów pomogą Ci w przyswojeniu i zapamiętaniu nowo poznanych informacji. Pozytywne ukończenie końcowego egzaminu spowoduje uzyskanie przez kursanta certyfikatu bez wychodzenia z domu. Będzie on potwierdzeniem wiedzy kursanta z zakresu bezpieczeństwa informacyjnego.