Kurs Okresowe szkolenie BHP dla pracodawców i kierujących pracownikami, składa się z modułów, z których dowiesz się między innymi o:

  • Wybranych regulacjach prawnych z zakresu prawa pracy dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy;

  • Postępie w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników;

  • Poznasz obowiązki kierownika;
  • Problemach związanych z organizacją stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe;

  • Postępowaniu w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasadach udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.