Szkolenie ma na celu naukę samodzielnego dokonywania ocen ergonomicznych na biurowych stanowiskach pracy. Tematyka poruszana na kursie uwzględnia podstawowe zasady ergonomii przy pracy z komputerem, najnowsze statystki oraz porady jak zminimalizować skutki ryzyka zawodowego. W kursie materiał dla siebie znajdą również osoby, które chcą zorganizować ergonomiczne stanowisko pracy zdalnej w domu.

W Polsce panuje błędne przekonanie, że specjalista BHP przeprowadza ocenę ryzyka zawodowego. Nic bardziej mylnego – aby mieć dobrą ocenę ryzyka zawodowego w firmie musi ją opracować dobrze dobrany zespół. Niestety wiedza o metodach i formie dokonywania tej oceny jest znikoma, a kierownictwo czy inżynierowie nie wiedzą na co zwrócić uwagę. W tym kursie dowiesz się po co przeprowadzać ORZ, kto ją powinien przeprowadzać, jak często aktualizować oraz w jaki sposób ją dokumentować. I najważniejsze: jak to zrobić samemu – krok po kroku.

An employee who passes the course will be familiar with the basic provisions of labour law and will be acquainted with the occupational risks at his or her workplace. The employee will learn the rules of accidents at work and occupational diseases. The last part of the course includes information on first aid, evacuation rules and fire protection.


Співробітник, що проходить курс, буде знати основні положення трудового законодавства, буде знайомий з професійними ризиками на його робочому місці. Працівник дізнається про нещасні випадки на роботі і професійні захворюваня. Остання частина курсу-інформація про першу медичну допомогу, правила евакуації та пожежної безпеки.

Kurs Okresowe szkolenie BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych, składa się z czterech modułów, z których dowiesz się między innymi o:

 • Wybranych regulacjach prawnych z zakresu prawa pracy dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy;

 • Postępie w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników;

 • Problemach związanych z organizacją stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe;

 • Postępowaniu w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasadach udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.


Kurs Zatrudnienie pracownika, składa się z czterech modułów, z których dowiesz się między innymi:

 • Wszystko o wstępnym szkoleniu BHP - jakie obowiązki masz jako pracodawca oraz jak powinno wyglądać?

 • Jak zapoznać pracowników z dokumentacją BHP? Jak oceniać ryzyko zawodowe?

 • Kiedy przeprowadzić szkolenie okresowe oraz jak długo jest ważne?

 • Jak przechowywać i tworzyć dokumentację BHP? - przydatne rady


Kurs Drogi transportowe, wyczerpująco omawia kwestie dróg na terenie firm. Składa się z czterech modułów, z których dowiesz się między innymi:

 • Jakie są obowiązki pracodawcy oraz jaką szerokość powinny mieć poszczególne drogi transportowe;

 • Jak wygląda kwestia dróg dla pieszych, a także wszystko o skrzyżowaniach, schodach i pochylniach;

 • Jak poruszać się po magazynie oraz wewnątrz zakładu;

 • Jak powinny wyglądać drogi przeciwpożarowe i ewakuacyjne oraz jak powinny być oznaczone;