Kurs Kierownik Jakości przedstawia uniwersalny i ustandaryzowany zarys stanowiska pracy. Dowiesz się o tym jak kluczowe jest stosowanie instrumentów systemu zarządzania jakością, a także pozostałych narzędzi i technik usprawniania procesów oraz rozwiązywania problemów. Kurs w przejrzysty sposób ukazuje jak zapewniać i utrzymywać jakość realizowanej produkcji poczynając od podstawowych zadań (codzienne kontrole, szkolenia), aż po bardziej złożone inicjatywy (asaichi, gemba walk, zarządzanie KPI).

Forma kursu: lektor