Planowanie produkcji Excel to narzędzie Excel wraz z załączonymi do niego filami instruktażowymi.