Szkolenie auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg normy PN-ISO 45001:2018 przeznaczone jest dla osób, które chciałyby nabyć wiedzę w tym zakresie.

Szkolenie obejmuje nie tylko tematykę związaną z auditami, ale również pozostałe wymagania normy wraz z przykładami praktycznych rozwiązań.

Odpowiednia konstrukcja gwarantuje skuteczną realizację programu bez wychodzenia z domu.

Potwierdzeniem ukończenia szkolenia i uzyskanych kwalifikacji jest certyfikat auditora wewnętrznego.