Jako Pełnomocnik ds. Jakości wciąż wiele zadań musisz wykonywać ręcznie? Praca z dokumentami oraz monitorowanie zadań zabierają dużo czasu? Brakuje Ci narzędzi umożliwiających przeglądanie archiwalnych wersji procedur? Chcesz wyeliminować ryzyka niezgodności i przygotować się do audytów? Zastanawiasz się jak rozszerzyć korzyści z wdrożenia ISO na całą organizację?